Store Address: 
Jahaj Pul chowk, Hisar Hisar jahaj Pul Chowk
JAHAJ PUL CHOWK Haryana -
India
Contact Number: 
9215625581